ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเทศบาลต้นแบบ เทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ณ วัดน้อยโพธิ์คำ จังหวัดนครพนม
วันที่ 07/12/2009   21:48:55

โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ระดับประถมศึกษา 11-13 พฤศจิกายน 2552 และระดับมัธยมศึกษา 25-27 พฤศจิกายน 2552 ณ วัดน้อยโพธิ์คำ จังหวัดนครพนม

 
:: ท.๓ รอบรั้ว ฟ้าชมพู

เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว วันที่ 26/08/2013   11:26:27
ผู้บริหาร คณะครูกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบำเหน็ดณรงค์วิทยา จ.ชัยภูมิ ดูงานโครงการSBMLD 26 มิถุนายน 2556 วันที่ 29/06/2013   12:11:41
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดูงานอาเซียน ณ โรงเรียนสมบูรณ์ไชยเชษฐา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 15 กุมภาพันธ์ 2556 วันที่ 29/06/2013   11:33:54
กลุ่มทักษะภาษาต่างประเทศรวมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมอิงลิชแคมป์ให้กับนักเรียนป.2 และ ม.1 24 ก.พ. 2555 วันที่ 24/02/2012   19:54:59
ประมวลภาพกีฬาภายใน 54 วันที่ 19/12/2011   13:29:23
ดัชมิลประเทศไทยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนอนุบาลและประถม วันที่ 01/12/2011   10:55:08
โครงการพี่สอนน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัยครั้งที่ 3 วันที่ 01/12/2011   10:30:58
ชุมชนวัดศรีเทพประดิษฐาราม นำโดยประธานชุมชน นายสมปรารภ ไกยสิทธิ์ มอบเครื่องดนตรีพื้นฐานให้กับโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) มูลค่า 200,000 บาท โดยมีท่านนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายนิวัต เจียวิริยบุญญา ,นางโสภิตสุดา สามิต ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะ วันที่ 01/12/2011   10:37:09
กองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11/08/2011   23:43:44
๕๗ ปี คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ท.๓ วันที่ 15/02/2011   20:35:05
บริษัทมิตรสิลป์นครพนมจัดกิจกรรม GIRL GANG DANCE CONTEST 2011 วันที่ 02/02/2011   21:58:35
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับเขต9 วันที่ 02/02/2011   21:34:28
สังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ 2554 วันที่ 16/01/2011   21:42:14
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปรใหม่ วันที่ 16/01/2011   21:38:27
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12/01/2011   16:47:15
กีฬาภายใน 53 วันที่ 11/01/2011   21:54:20
คริสต์มาส 53 วันที่ 30/12/2010   13:06:35
อบรมค่ายพัฒนาจิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 7-9 ธันาวาคม 2553 วันที่ 14/12/2010   19:26:50
ผู้บริหารเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาล,ผู้อำนวยการสถานศึกษา,คณะครู,กรรมการสถานศึกษา,ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) จัดกิจกรรม "พ่อลูก สุขใจ วันพ่อแห่งชาติ 3 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุมโรงเรียน วันที่ 14/12/2010   19:13:23
บรรยากาศงานลอยกระทง 53 วันที่ 22/11/2010   13:53:46
ตัวแทนนักเรียนร่วมการแข่งขันกีฬา อปท."ย่าโมท้องถิ่นเกมส์" วันที่ 17/11/2010   22:12:30
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมขบวนแห่โล่พระราชทานการแข่งขันเรือยาวชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานออกพรรษาและไหลเรือไฟ 53 วันที่ 20/11/2010   20:33:52
ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ วันที่ 15/11/2010   10:05:45
ปั่นจักรยาน car free day 2010 วันที่ 20/11/2010   20:45:44
แข่งขันโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ปี2553 วันที่ 20/11/2010   20:55:17
แห่โล่รางวัลโรงเรียนและนักเรียนพระราชทาน วันที่ 22/07/2010   13:43:23
บริษัทโคโดโมประเทศไทยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษา วันที่ 21/07/2010   12:06:58
ไหว้ครู 53 วันที่ 17/11/2010   22:26:56
กิจกรรมวันสำเร็จการศึกษา ป.6,ม.3 และ ม.6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม วันที่ 23/03/2010   12:41:11
ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานประถมศึกษาขนาดใหญ่ระดับเขตตรวจราชการที่ 9 ด.ญ.ศศิประภา ไชยต้นเทือก 25 ม.ค. 2553 วันที่ 23/01/2010   14:05:59
การแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปี 2552 24-28 ธ.ค. 52 วันที่ 22/01/2010   19:46:29
โรงเรียนมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ถุกไฟไหม้บ้าน โดยรองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา เป็นผู้มอบให้กับผู้ปกครองของนักเรียนที่ถูกไฟไหม้ วันที่ 22/01/2010   19:33:06
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 22/01/2010   19:27:31
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่และทำบุยอาคารเรียนหลังใหม่ วันที่ 22/01/2010   19:24:32
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ร่วมกับสโมรสรไลออนส์นครพนม เจ้าภาพจัดสอบตอบปัญหาสารานุกรมไทยประถมศึกสสและมัธยมศึกษา ระดับภาครอง 4 (ตัวแทนจังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร และนครพนม) วันที่ 07/12/2009   21:54:19
โรงเรียนรับรางวัลเหรียญทองประเมินสถานศึกษาดีเด่น ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 10 เมื่อ 5 สิงหาคม 2552 ณ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 06/08/2009   19:00:48
คณะครูทุกสายชั้นอบรมการจัดทำแบบ ปพ.5 โดยใช้บันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2551 วันที่ 06/08/2009   18:58:29
บริษัทแลดตาซอย บริการนมถั่วเหลือง ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 30/06/2009   16:32:45
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ร่วมกิจกรรมฉลองพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดน้อยโพธิ์คำ 27 มิถุนายน 2552 วันที่ 30/06/2009   16:23:54
ขอแสดงความยินดักับนักเรียนระดับอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนต้นปลาย ที่ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการในระหว่างวันที่ 10-12 กรกฏาคม 2552 ณ เทศบาลนครขอนแก่น วันที่ 30/06/2009   16:04:26
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูณิชาภัทร วงศ์ศิริ ที่ได้รับการบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 วันที่ 30/06/2009   15:49:53
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2552 วันที่ 30/06/2009   16:03:18
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) ได้เป็นโรงเรียนในฝันด้านเทคโนโยลีสารสนเทศ ของเทศบาลเมืองนครพนม วันที่ 30/06/2009   15:34:08
เตรียมรับการประเมินสถานศึกษาดีเด่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 10 13 กรกฏาคม 2552 วันที่ 30/06/2009   15:32:11Copyright © 2010 All Rights Reserved.