ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเทศบาลต้นแบบ เทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) โรงเรียนเทศบาลต้นแบบ เทศบาลเมืองนครพนม

 
 
นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปีติดต่อกัน ๒๕๔๘,๒๕๔๙,๒๕๕๐

.                       
นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปีติดต่อกัน ปีการศึกษา 2548 เด็กหญิงศรินยา  ทามนตรี ปีการศึกษา 2549 เด็กหญิงพัชนี  ณ นครพนม ปีการศึกษา 2550 นางสาวกมลวรรณ  ทามนตรี

 

 

 

 

 

:: ท.๓ คนเก่งวันนี้&กิจกรรมโรงเรียน

ชนะเลิศโครงงานสิ่งประดิษฐ์มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
วันที่ 05/08/2014   21:09:29

- รางวัลชนะเลิศโครงงานสิ่งประดษฐ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
- รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
- รางวัลชมเชยวาดภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.
วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันที่ 27/07/2014   20:31:36

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ตระหนักถึงความเป็นเอกลักษณืของชาติไทย โดยเฉพาะการเขียน การอ่าน ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเรา ภายในกิจกรรมมีการแสดงบนเวทีที่เน้นความเป็นไทย และที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับแขกที่มาในงานรวมถึงนักเรียน ได้เห็นการแต่งกายของผู้บริหาร ครู ที่พากันใส่ชุดที่เรียกว่าใครไม่ยอมใคร เรียกว่าแต่ละคนที่ใส่กันนั้น แถมจะจำกันไม่ได้เลยที่เดียว สำหรับประธานในพิธีในรับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายนิวัต  เจียวิริยบุญยา พร้อมกับคณะผูับริหารเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผุ้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองของนักเรียน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.
วันสุนทรภู่ 2557
วันที่ 28/07/2014   20:01:41

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยหัวหน้ากลุ่มสาระ นางจินตนา  แจ่มใส และคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึงกวีเอกของโลก ท่านสุนทรภู่ ภายในกิจกรรมของงานมีการแข่งขันมากมายตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเวทีที่มีความสนุกสนานมากมาย โดยมีนางระพีพรรณ  พรหมอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.
โครงการมัคคุเทศก์น้อย
วันที่ 16/07/2014   15:08:00

โรงเรียนชุมชนเทศบาลร่วมกับเทศบาลเมืองนครพนมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ของจังหวัดนครพนม นำไปใช้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนครพนม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.
เข้าพรรษา 2557
วันที่ 12/07/2014   12:59:52

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมกับชุมชนในงานประเพณีวันเข้าพรรษาเของเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปี 2557

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.
ทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา 11 กรกฏาคม 2557
วันที่ 12/07/2014   12:38:06

 ผู้บริหารคณะครูร่วมทำบุญตักบาตรในวันอาสาฬหบูชา เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2557 ณ บริเวณลานตะวันเบิกฟ้า หน้าตลอดอินโดจีน ริมโขง

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วัดศรีชมชื่น ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 3-5 กรกฏาคม 2557
วันที่ 12/07/2014   12:41:53

 สายชันมัธยมศึกษา จัดให้มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมขึ้นให้กับนักเรียน ชั้น ม.1และ ม.4 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้กับนักเรียน ในการอยู่ร่วมกันและให้รู้จักการปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.
ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 12/07/2014   13:14:31

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักเรียนทุกท่านได้ระลึกถึงคุณครูที่ได้สั่งสอนให้เป็นคนดี

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.
ทัศนศึกษา
วันที่ 12/07/2014   12:45:13

ผู้บริหาร คณะครูนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษาการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมชนเผ่า เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการความร่วมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนนักเรียนอาเซียน 13-14 มีนาคม 2557 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.
จัดนิทรรศการอาเซียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 19 สิงหาคม 2556
วันที่ 12/07/2014   13:18:32
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.
:: ท.๓ ผลงานของครู/เลื่อนวิทยฐานะ
นายพรชัย มานะดี ครูเชี่ยวชาญ

การรับเครื่องชั้นสายสะพาย  ชั้น ป.ม.

More...
นางวนิดา นิรมาณการย์ ครูเชี่ยวชาญ

 การรับเครื่องราชชั้นสายสะพาย  ชั้น ป.ม.

More...
นางเกษรา มานะดี ครูเชี่ยวชาญ

เครื่องราชอิสรยาภรณ์  ชั้น ท.ช.

More...
นางประพันธ์ บุพศิริ ครูเชี่ยวชาญ

เครื่องราชอิสรยาภรณ์  ชั้น ท.ช.

More...
บทความโดยครูมงคล บุญอาจ ครูชำนาญการพิเศษ
More...
:: ท.๓ รอบรั้ว ฟ้าชมพู

วันที่ 26/08/2013   11:26:27

 พิธีเปิดศุนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว โดย นางยิษฐา  แว่วศรี ผู้อำนวยการสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2556

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 29/06/2013   12:11:41
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 29/06/2013   11:33:54
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 24/02/2012   19:54:59
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 19/12/2011   13:29:23
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 01/12/2011   10:55:08
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 01/12/2011   10:30:58
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 01/12/2011   10:37:09
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 11/08/2011   23:43:44

กองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยประธานในพิธีท่านนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 15/02/2011   20:35:05

คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ จัดกิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษาและ "๕๗ ปี คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ท.๓" เพื่อให้ศิษย์เก่าได้พบปะสังสรรค์กัน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 02/02/2011   21:58:35

บริษัทมิตรศิลป์นครพนมร่วมกับโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) จัดกิจกรรม Fiore GIRL GANG DANCE CONTEST 2011 เพื่อหาตัวแทนทีมที่ชนะเลิศ1และ2 เข้าแข่งขันในระดับจังหวัด

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 02/02/2011   21:34:28

เด็กหญิงเบญจพร พะวะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตัวแทนนักเรียนจังหวัดนครพนม รับการประเมินจากกรรมการเขต9 เพื่อคัดเลือกรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2553  19 มกราคม 2554

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

:: ท.๓
No article here !
:: ท.๓ ผู้บริหาร

นางระพีพรรณ  พรหมอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

 นางพรพรรณ  วิทยเจียกขจร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ

 

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

นายกิตติภพ  ถาวร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

นางจิราวรรณ  ขอดเมชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

:: ท.๓ ผลงานครู/นักเรียน

รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการเจ้าบ้านน้อย ระดับประเทศ รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

 รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันตอบปัญาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดนครพนม เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

 - รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เด็กหญิงณภัทร  จักรวงศ์  เด็กหญิงชลธิชา  โลหะ และเด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์ต๊ะบุญ
- รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กชายปรมัตถ์  เพียรจัด  เด็กชายปัญญา  พิมพ์โต่ง และเด็กหญิงศิริลักษณ์  ส่งเสริม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

 - ชนะเลิศประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ ระดับประถมศึกษา
- รองชนะเลิศอันดับ 2 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
- ชมเชยโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา
- ชมเชยโครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ชนะเลิสประกวดสื่อและนวัตกรรม ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

ชนะเลิศสื่อนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางเกษรา  มานะดี
ชนะเลิศสื่อนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางจุฑามาศ  บัวทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 สื่อนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายดิเรก  ศรีมงคล
รองชนะเลิศอันดับ 2 สื่อนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทส(อังกฤษ) นางปรียาภรณ์  หงษ์โต
รางวัลชมเชย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางเยาวดี  สร้อยกระโทก

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

นางวินดา  นิรมานการย์ เลื่อนเป็นครูเชี่ยวชาญ
นายสุพัฒน์  ชมศิริ เลื่อนเป็นครูชำนาญการพิเศษ
นางพัชรินทร์  ศิริพัฒนวรสกุล เลื่อนเป็นครูชำนาญการพิเศษ
นางพศวีร์  กิติพรชัย เลื่อนเป็นครูชำนาญการ
นายสมทบ  วิทยเจียขจร เลื่อนเป็นครูชำนาญการ
นายสุวิทย์  สิริสวัสดิ์ เลื่อนเป็นครูชำนาญการ

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

:: ท.๓ เรียนต่อที่ไหนดี

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ GPAX O-NET A-NET GAT PAT

  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

- http://www.cuas.or.th กลุ่มรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- http://www.niets.or.th สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) เลขที่ 231/3 ถ.ศรีเทพ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร042-511539 แฟกซ์ 042-511539
ผู้ดูแลครูพรชัย มานะดี ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครูบุญช่วย นิยมสัตย์ ครู คศ.2 chai_t3@yahoo.co.th