ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเทศบาลต้นแบบ เทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) โรงเรียนเทศบาลต้นแบบ เทศบาลเมืองนครพนม

 
 
นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปีติดต่อกัน ๒๕๔๘,๒๕๔๙,๒๕๕๐

.                       
นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปีติดต่อกัน ปีการศึกษา 2548 เด็กหญิงศรินยา  ทามนตรี ปีการศึกษา 2549 เด็กหญิงพัชนี  ณ นครพนม ปีการศึกษา 2550 นางสาวกมลวรรณ  ทามนตรี

โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ด้วยความยินดียิ่ง 

 

 

 

 

:: ท.๓ คนเก่งวันนี้&กิจกรรมโรงเรียน


ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประถมศึกษา ขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558
วันที่ 22/01/2015   19:44:02
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


ประเมินนักเรียนรางวัลพระรชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 22/01/2015   20:20:50

 วันที่ 12 มกราคม 2558 โรงเรียนต้อนรับคณะกรรมการเพื่อประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง นางสาวชมภูนุช  บุญเรืองนาม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


ชนะเลิศโครงงานสิ่งประดิษฐ์มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น icon
วันที่ 27/01/2015   11:10:45
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันภาษาไทยแห่งชาติ icon
วันที่ 27/01/2015   11:13:10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันสุนทรภู่ 2557 icon
วันที่ 27/01/2015   11:13:26
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


โครงการมัคคุเทศก์น้อย
วันที่ 27/01/2015   11:40:38
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


เข้าพรรษา 2557
วันที่ 12/07/2014   12:59:52

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมกับชุมชนในงานประเพณีวันเข้าพรรษาเของเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปี 2557

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


ทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา 11 กรกฏาคม 2557
วันที่ 12/07/2014   12:38:06

 ผู้บริหารคณะครูร่วมทำบุญตักบาตรในวันอาสาฬหบูชา เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2557 ณ บริเวณลานตะวันเบิกฟ้า หน้าตลอดอินโดจีน ริมโขง

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วัดศรีชมชื่น ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 3-5 กรกฏาคม 2557
วันที่ 12/07/2014   12:41:53

 สายชันมัธยมศึกษา จัดให้มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมขึ้นให้กับนักเรียน ชั้น ม.1และ ม.4 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้กับนักเรียน ในการอยู่ร่วมกันและให้รู้จักการปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 12/07/2014   13:14:31

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักเรียนทุกท่านได้ระลึกถึงคุณครูที่ได้สั่งสอนให้เป็นคนดี

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.
:: ท.๓ ผลงานของครู/เลื่อนวิทยฐานะ
นายพรชัย มานะดี ครูเชี่ยวชาญ

การรับเครื่องชั้นสายสะพาย  ชั้น ป.ม.

More...
นางวนิดา นิรมาณการย์ ครูเชี่ยวชาญ

 การรับเครื่องราชชั้นสายสะพาย  ชั้น ป.ม.

More...
นางเกษรา มานะดี ครูเชี่ยวชาญ

เครื่องราชอิสรยาภรณ์  ชั้น ท.ช.

More...
นางประพันธ์ บุพศิริ ครูเชี่ยวชาญ

เครื่องราชอิสรยาภรณ์  ชั้น ท.ช.

More...
:: ท.๓ รอบรั้ว ฟ้าชมพู
เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
วันที่ 26/08/2013   11:26:27

 พิธีเปิดศุนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว โดย นางยิษฐา  แว่วศรี ผู้อำนวยการสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2556

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.
ผู้บริหาร คณะครูกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบำเหน็ดณรงค์วิทยา จ.ชัยภูมิ ดูงานโครงการSBMLD 26 มิถุนายน 2556
วันที่ 29/06/2013   12:11:41
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดูงานอาเซียน ณ โรงเรียนสมบูรณ์ไชยเชษฐา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 15 กุมภาพันธ์ 2556
วันที่ 29/06/2013   11:33:54
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.
กลุ่มทักษะภาษาต่างประเทศรวมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมอิงลิชแคมป์ให้กับนักเรียนป.2 และ ม.1 24 ก.พ. 2555
วันที่ 24/02/2012   19:54:59
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.
ประมวลภาพกีฬาภายใน 54
วันที่ 19/12/2011   13:29:23
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.
ดัชมิลประเทศไทยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนอนุบาลและประถม
วันที่ 01/12/2011   10:55:08
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.
โครงการพี่สอนน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัยครั้งที่ 3
วันที่ 01/12/2011   10:30:58
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.
ชุมชนวัดศรีเทพประดิษฐาราม นำโดยประธานชุมชน นายสมปรารภ ไกยสิทธิ์ มอบเครื่องดนตรีพื้นฐานให้กับโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) มูลค่า 200,000 บาท โดยมีท่านนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายนิวัต เจียวิริยบุญญา ,นางโสภิตสุดา สามิต ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะ
วันที่ 01/12/2011   10:37:09
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.
กองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 11/08/2011   23:43:44

กองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยประธานในพิธีท่านนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.
๕๗ ปี คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ท.๓
วันที่ 15/02/2011   20:35:05

คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ จัดกิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษาและ "๕๗ ปี คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ท.๓" เพื่อให้ศิษย์เก่าได้พบปะสังสรรค์กัน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.
บริษัทมิตรสิลป์นครพนมจัดกิจกรรม GIRL GANG DANCE CONTEST 2011
วันที่ 02/02/2011   21:58:35

บริษัทมิตรศิลป์นครพนมร่วมกับโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) จัดกิจกรรม Fiore GIRL GANG DANCE CONTEST 2011 เพื่อหาตัวแทนทีมที่ชนะเลิศ1และ2 เข้าแข่งขันในระดับจังหวัด

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับเขต9
วันที่ 02/02/2011   21:34:28

เด็กหญิงเบญจพร พะวะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตัวแทนนักเรียนจังหวัดนครพนม รับการประเมินจากกรรมการเขต9 เพื่อคัดเลือกรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2553  19 มกราคม 2554

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.
:: ท.๓
No article here !
:: ท.๓ ผู้บริหาร

นางระพีพรรณ  พรหมอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

 นางพรพรรณ  วิทยเจียกขจร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ

 

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

นายกิตติภพ  ถาวร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

นางจิราวรรณ  ขอดเมชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

:: ท.๓ ผลงานครู/นักเรียน

รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการเจ้าบ้านน้อย ระดับประเทศ รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

 รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันตอบปัญาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดนครพนม เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

 - รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เด็กหญิงณภัทร  จักรวงศ์  เด็กหญิงชลธิชา  โลหะ และเด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์ต๊ะบุญ
- รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กชายปรมัตถ์  เพียรจัด  เด็กชายปัญญา  พิมพ์โต่ง และเด็กหญิงศิริลักษณ์  ส่งเสริม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

 - ชนะเลิศประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ ระดับประถมศึกษา
- รองชนะเลิศอันดับ 2 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
- ชมเชยโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา
- ชมเชยโครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ชนะเลิสประกวดสื่อและนวัตกรรม ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

ชนะเลิศสื่อนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางเกษรา  มานะดี
ชนะเลิศสื่อนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางจุฑามาศ  บัวทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 สื่อนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายดิเรก  ศรีมงคล
รองชนะเลิศอันดับ 2 สื่อนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทส(อังกฤษ) นางปรียาภรณ์  หงษ์โต
รางวัลชมเชย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางเยาวดี  สร้อยกระโทก

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

นางวินดา  นิรมานการย์ เลื่อนเป็นครูเชี่ยวชาญ
นายสุพัฒน์  ชมศิริ เลื่อนเป็นครูชำนาญการพิเศษ
นางพัชรินทร์  ศิริพัฒนวรสกุล เลื่อนเป็นครูชำนาญการพิเศษ
นางพศวีร์  กิติพรชัย เลื่อนเป็นครูชำนาญการ
นายสมทบ  วิทยเจียขจร เลื่อนเป็นครูชำนาญการ
นายสุวิทย์  สิริสวัสดิ์ เลื่อนเป็นครูชำนาญการ

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

:: ท.๓ เรียนต่อที่ไหนดี

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ GPAX O-NET A-NET GAT PAT

  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

- http://www.cuas.or.th กลุ่มรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- http://www.niets.or.th สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) เลขที่ 231/3 ถ.ศรีเทพ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร042-511539 แฟกซ์ 042-511539
ผู้ดูแลครูพรชัย มานะดี ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครูบุญช่วย นิยมสัตย์ ครู คศ.2 chai_t3@yahoo.co.th