โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 258
>ส่งผลการเรียนที่ผ่านการอนุมัติผลการเรียนแล้ว ให้งานวิชาการ เพื่อเข้าระบบทะเบียนวัดผล (Localschool) ทางฟอร์มนี้ครับ 220
>แบบรายงานผลการเรียน(จ๊วด จ๊าด) ภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2564 236
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูพูลทิพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.56 KB 48200
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 12.79 KB 48229